Uzależnienie od alkoholu – dodatkowe formy i metody pomocy osobom uzależnionym od alkoholu.

uzależnienie od alkoholu

W wielu miastach i mniejszych miejscowościach są organizowane przez samorządy gminne, kościoły, związki wyznaniowe lub organizacje pozarządowe specjalne punkty konsultacyjne. Takich punktów jest obecnie w Polsce zarejestrowanych ponad 2000 i bardzo wiele osób korzysta z ich pomocy. Do takich punktów trafiają osoby uzależnione od alkoholu, ale także członkowie rodziny alkoholików, które bardzo często także potrzebują wsparcia i pomocy od specjalistów. Niekiedy w takich punktach, mogą także znaleźć pomoc osoby będące ofiarami przemocy domowej, co nie jest rzadkością w rodzinach gdzie są osoby nadużywające alkoholu. 

W punktach konsultacyjnych osoby uzależnione od alkoholu znajdą osoby, które w pierwszej kolejności wskażą mu drogi postępowania i umotywują do przejścia przez terapię odwykową. Nie jest to miejsce które wyręcza z działania placówki takie jak ośrodki pomocy społecznej, opieki kuratorskiej czy też policji w interwencji. Specjaliści jacy pracują w punktach konsultacyjnych, są osobami pierwszego kontaktu dla osób chcących walczyć z chorobą i szukających pomocy u innych. Kierują osoby uzależnione do ośrodków w których spotykają się z psychoterapeutami, gdzie będą mogły otrzymać fachową pomoc od lekarzy mających doświadczenie w prowadzeniu  terapii odwykowej.  

Inną formą dodatkowej pomocy dla osób uzależnionych są telefony zaufania, działające na teranie całego kraju. W trakcie rozmowy telefonicznej jest udzielane wsparcie psychologiczne dla osób tego wymagających i będących w stanie kryzysu emocjonalnego i psychicznego. Taka pomoc jest udzielana bezpłatnie zarówno osobom uzależnionym, jak i członkom ich rodzin, które bardzo często są mocno pokrzywdzone w całej sytuacji. Telefony zaufania powstają dzięki zaangażowaniu sił samorządów lokalnych, ośrodków pomocy społecznej lub też organizacji pozarządowych znajdujących się na terenie danego miasta. W naszym kraju działa około 470 telefonów zaufania, o których mówi się w lokalnych mediach, tak aby informacja o takim numerze trafiła do osób tego potrzebujących. 

W wielu miejscach można także znaleźć sprofilowane stowarzyszenia i kluby zrzeszające abstynentów alkoholowych. W tego typu miejscach realizuje się programy propagujące wstrzemięźliwość alkoholową oraz prowadzi się działania związane z edukacją i profilaktyką uzależnień alkoholowych. Osoby udzielające się w takich klubach i stowarzyszeniach udzielą także wsparcia psychologicznego dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu, które często potrzebują pomocy w równym stopniu co osoba uzależniona. Kluby i stowarzyszenia pomagają także w organizacji wolnego czasu dla osób w trakcie terapii odwykowej lub po jej zakończeniu, wspierają w codziennych zajęciach i pomagają rozwijać umiejętności radzenia sobie z problemami, a także integrują ze sobą osoby o podobnych przeżyciach, które mogą się nawzajem wspierać w walce z chorobą. W takim miejscu mogą się spotykać wszyscy którzy mieli w przeszłości jakikolwiek problem związany z uzależnieniem alkoholowym i nauczyć się jak na nowo odnaleźć siebie i swoje życie w trzeźwej rzeczywistości jaka go otacza. 

Bardzo dużym wsparciem dla wielu osób jest także organizacja Anonimowych Alkoholików, która jest chyba najbardziej popularnym i znanym ruchem związanym z walką z chorobą alkoholową i jej skutkami. AA liczy sobie ponad 2000 grup na terenie kraju, natomiast uczestnicy spotkań i terapii nie są w żaden sposób rejestrowani. Uczestnictwo w spotkaniach jest dobrowolne i całkowicie poufne. Każde spotkanie jest prowadzone przez członków grupy, w trakcie nie wolno wywierać presji ani krytykować czy też oceniać, co daje uczestnikom poczucie bezpieczeństwa i autonomii.

 

Powiązane artykuły

Partner

www.styropiantarnow.com.pl